ARAK-ARAKAN GEGURITAN NAWANG WULAN

Jumat, 30 September 2011

I B U

jerite sora pating jlerit
nalika jabang nyawa
arep lair nang alam donya

marmati oncat saka dhadha
banyu kawah paring pratanda
getih kumucur tanpa kaukur

nadyan lara kaya ngapa
paring nyawa saka jroning garba
mijil ponang jabang nyawa
linambar tetesing waspa
lila legawa

dhuh ibu...
katresnanmu lir jembaring segara
welasmu ora bisa winales kanthi apa

Kotabumi, Madya ratri
DS

Tidak ada komentar: