ARAK-ARAKAN GEGURITAN NAWANG WULAN

Sabtu, 12 November 2011

EDINING ASMARA

Wengine truntum arum
Ngedum rerumpakan kaendahaning wirama tresna
Tumuli tinemu laladan rinengga rembulan
Nalika tanganku kok kanthi
Nyabrang edining megare kembang
Nuju papan sing dadi gegadhangan

Sauntara, wengi sansaya tumlawung ing palung samun
Ndayani sanggem lan tetembangan roncen pemarem

Kotabumi, 12-11-2011
DS

Tidak ada komentar: